POLITICA PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALA

POLITICA PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALA

GOLDEN FOODS SNACKS SA

Sediul social Benjamin Franklin, nr. 9, etaj 3, ap.6, sector 1 Bucuresti;

Punct de lucru : Loc. Comuna Filipestii de Padure, sat Ditesti, nr. 924A, Jud.Prahova

CIF RO 24645268; J 40/642/2013

e-mail: office@goldenfoods.com.ro

GOLDEN FOODS SNACKS SA se angajeaza in recunoasterea si respectarea tuturor legilor si reglementarilor aplicabile a standardelor minime din domeniu, a prevederilor cuprinse in conventiile Organizatiei Internationale a Muncii si a altor cerinte statuare relevante, oricare dintre acestea este mai riguroasa, standardele sociale si de mediu prevazute de legislatia nationala in vigoare si sa ia masurile corespunzatoare pentru implementare si conformitate, sa respecte drepturile fundamentale ale angajatilor recunoscute pe plan national si international.

Responsabilitatea sociala si conditiile de munca sunt esentiale pentru dezvoltarea companiei.

Prin aceasta politica, GOLDEN FOODS SNACKS SA si-a propus sa urmareasca si respecte urmatoarele principii:

• Sa aplice cele mai bune practice privind locul de munca;

• Sa respecte legislatia nationala, alte legi aplicabile precum si alte cerinte;

• Sa furnizeze toate resursele necesare pentru implementarea corespunzatoare a sistemului de management privind responsabilitatea sociala;

• Sa revizuiasca permanent politica pentru o imbunatatire continua asigurandu-se ca aceasta este documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal;

• Sa se conformeze tuturor cerintelor standardului SA 8000: 2014, privind: munca infantila, munca fortata si obligatorie, sanatate si securitate, libertatea de asociere si dreptul de negociere colectiva, discriminare, practici disciplinare, programul de lucru si remunerarea.

• Sa implementeze si sa mentina sistemul respectand cerintele standardului privind

responsabilitatea sociala;

In calitate de DIRECTOR GENERAL al GOLDEN FOOD SNACKS SA ma angajez:

➢ Sa asigur comunicarea, intelegerea, analizarea, imbunatatirea si aplicarea politicii si a

obiectivelor privind responsabilitatea sociala la toate nivelurile societatii;

➢ Sa comunic in cadrul organizatiei importanta satisfacerii cerintelor si reglementarilor legale, precum si a cerintelor legate de responsabilitate sociala;

➢ Sa asigur resursele umane si materiale necesare;

➢ Sa asigur functionarea si imbunatatirea continua a eficacitatii responsabilitatii sociale;

➢ Sa efectuez periodic analize ale eficacitatii responsabilitatii sociale;

Se vizeaza astfel imbunatatirea continua a sistemului, avand ca si garantie competenta, responsabilitatea si implicarea tuturor nivelelor ierarhice pentru indeplinirea obiectivelor stabilite.

Se asigura comunicarea permanenta cu clientii, furnizorii, cu toate persoanele care lucreaza pentru sau in numele GOLDEN FOODS SNACKS SA, cu comunitatea locala si partile interesate.

Prevederile prezentei politici sunt comunicate intregului personal al organizatiei, care are obligatia de a se implica in mod active in realizarea tuturor angajamentelor asumate in aceasta politica.

Data: 01.06.2019

DIRECTOR GENERAL

KONSTANTINOS MITZALIS