Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE GENERALA

Prezenta Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Nota de Informare”) stabileste politica noastra privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal pe care le colectam prin:

– site-ul nostru la www.elmasnuts.ro (“Site-ul”) si prin

– paginile social media afiliate: https://www.facebook.com/elmasnuts/, https://twitter.com/ElmasNuts, https://www.youtube.com/elmasnuts/ si https://www.instagram.com/elmasnuts/ (“Paginile Social Media”) (denumite in mod colectiv si “Site-urile”).

Datele cu caracter personal reprezinta informatiile care sunt direct sau indirect legate de dvs ca individ (“Datele cu caracter personal”).

Golden Foods Snacks SA, persoană juridică română cu sediul în București, sectorul 1, str. Benjamin Franklin nr. 9, Et. 3, Ap. 6, Cam. 3, înregistrată la registrul comerțului din București sub nr. J40/642/22.01.2013, cod fiscal RO24645268, telefon 021.331.88.00, reprezentată legal prin dl. Mitzalis Konstantinos, in calitate de Director General (denumită în cele ce urmează ”Golden Foods” sau ”Societatea”) este operatorul de date (in sensul Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare “Regulamentul general privind protectia datelor”), responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in legatura cu Site-urile.

Aveti posibilitatea de a lua cunostinta de aceasta Nota de informare, la începutul interacțiunii noastre, prin intermediul site-ului nostru web, printr-un click pe link-ul denumit “Confidentialitate” situat in partea de jos a fiecarei pagini a Site-ului, sau din Paginile Social Media.

2. INTELESUL UNOR TERMENI

Pentru a vă asigura o mai bună înțelegere a informațiilor cuprinse în acest document, am inclus mai jos o detaliere a noțiunilor principale folosite în cuprinsul acestuia.

Aceste definiții sunt preluate din Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR), în vigoare de la data de 25.05.2018. În plus, am adăugat câteva note explicative pentru a ușura înțelegerea.

 • ”date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de unic identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Notă 1: pentru exemplificare menționăm că sunt, între altele, date cu caracter personal: adresa de e-mail, numărul de telefon, ID-ul calculatorului, data de naștere, adresa, numărul unic de identificare etc.

Notă 2: numărul unic de identificare poate consta din: codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate, numărul pașaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate, după caz.

 • ”date cu caracter sensibil/ speciale” înseamnă date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, dar și date referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe.
 • ”prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Notă: pentru exemplificare menționăm că simpla păstrare a unor date (chiar și neutilizate) sau simpla consultare a datelor cu caracter personal, poate intra în noțiunea de prelucrare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL pe care le prelucram în legătură cu dumneavoastră

Dumneavoastră ne furnizați în mod direct datele cu caracter personal. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 • Când ne trimiteți un mesaj prin intermediul website-ului, ne comunicați: Nume, E-mail.

Nu colectăm, nu prelucrăm si va rugam sa nu ne transmiteti date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-urilor, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Pe site-urile noastre putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. 

4. CUM COLECTAM DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL

Colectam datele dvs cu caracter personal dupa cum urmeaza:

· Prin intermediul Site-urilor: colectam datele cu caracter personal prin intermediul social media;

· Offline: colectam datele cu caracter personal de la dumneavoastra si offline, in situatii cum ar fi atunci cand contactati serviciul clienti;

· Utilizarea modulelor cookie: colectam datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand navigati pe Site-uri prin utilizarea modulelor cookie. Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal prin intermediul modulelor cookie sunt guvernate de Politica privind modulele cookie pe care o veti gasi aici  [a se insera link-ul catre Politica privind modulele cookie]. Puteti sa acceptati sau sa respingeti modulele cookie (cu exceptia modulelor cookie strict necesare definite in Politica privind modulele cookie).

5.SCOPURILE și TEMEIURILE prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru achiziționarea produselor Golden Foods, cum ar fi:
 • Pentru furnizarea de detalii cu privire la produsele Golden Foods sau produsele distribuite de Golden Foods sau pentru a intra în legătură cu un reprezentant de vânzări;
 • Asigurarea garanției produselor, conform prevederilor legale;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale și rambursarea contravalorii  acestora;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la produsele Golden Foods sau produsele distribuite de Golden Foods.

Prelucrarea datelor dvs. este necesară și pentru încheierea și executarea unui contract între Golden Foods și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 • Pentru furnizarea produselor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim produse de cea mai bună calitate. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție cu privire la calitatea produselor noastre  sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale să nu fie afectate.

 • Pentru marketing

Ne dorim să fiți în permanență informați cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează. Astfel, vă putem trimite diverse mesaje (cum ar fi: e-mail/SMS)  conținând informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, oferte sau promoții, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața și sondaje de opinie.

Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

Ca și regulă, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau
  • Contactarea Societății folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În plus față de cele de mai sus, vă putem trimite comunicări de marketing utilizând adresa de mail, dacă dvs. acceptați primirea acestor comunicări prin înscrierea dvs. la newsletter sau prin exprimarea cosimțământului dvs prealabil, cu respectarea prevederilor legale. Dacă v-ați răzgândit și nu mai doriți să primiți mesaje de la noi, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 • Pentru protejarea intereselor noastre legitime

Avem dreptul de a proteja interesele și activitatea comercială și putem prelucra anumite date în acest scop. Cu titlu de exemplu, menționăm:

 • pentru prevenirea și depistarea de fraude, furturi, pierderi, folosirea inadecvată și altele asemenea asupra dispozitivelor, sistemelor și rețelelor informatice, programelor software, bazelor de date, serverelor, e-mailurilor, și în general asupra bunurilor și mijloacelor utilizate de Societate;
 • pentru protejarea bunurilor, salariaților, colaboratorilor, partenerilor și a clienților Societății;
 • pentru asigurarea unei bune și corecte desfășurări a activității noastre (de exemplu pentru identificarea corectă și completă a activității prestate, pentru facturarea serviciilor către client, pentru a preveni pierderea definitivă a datelor);
 • pentru a asigura securitatea și utilizarea conformă a bazelor de date și, în general, a datelor cu caracter personal, prelucrate de Societate pentru sine sau pentru terți.

Temeiul general al acestor prelucrări este interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea comercială în cele mai bune condiții și de a ne proteja interesele comerciale, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi: obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

6. CE TREBUIE SĂ REȚINETI cu privire la datele prelucrate pe bază de CONSIMȚĂMÂNT

În general datele dumneavoastră nu sunt prelucrate pe bază de consimțământ, ci în baza altor temeiuri descrise mai sus.

În cazurile limitate în care prelucrarea datelor se face pe baza consimțământului dumneavoastră, vă informăm că:

 • nu sunteți obligați să ne furnizați datele respective sau să vă dați consimțământul pentru prelucrarea acestora;
 • lipsa consimțământului nu va afecta relațiile contractuale cu noi derulate în baza unor temeiuri diferite;
 • lipsa consimțământului nu ne va permite însă să vă oferim informaţii în timp real despre anumite produse de interes pentru dvs, despre oferte speciale sau reduceri practicate;
 • în cazul în care v-ați dat consimțământul, îl puteți retrage ulterior, în orice moment, fie prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi, fie printr-o notificare simplă formulată în scris la adresa de e-mail: dataprotection@goldenfoods.com.ro sau transmisă la datele de contact ale Societății. Nu trebuie să justificați decizia dumneavoastră;
 • retragerea consimțământului înseamnă că nu vom mai putea prelucra ulterior respectivele date, folosind ca temei consimțământul. Este posibil însă ca în funcție de circumstanțe, să continuăm a prelucra, în scopuri limitate, datele respective în baza altor temeiuri, de exemplu pentru a ne putea conserva, exercita sau apăra drepturi în instanță, pentru a îndeplini anumite obligații legale sau în alte cazuri similare care sunt în strânsă legătură cu prelucrarea inițială;
 • vă rugăm, de asemenea, să rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările efectuate de noi anterior, în baza acestuia, nici prelucrările de date care nu se efectuează în baza consimțământului.

7.Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). 

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe care le primim prin formularul de contact pentru o durată maximă de un (1) an.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 Pentru a afla cat timp pastram modulele cookie in echipamentul terminal, consultati Politica privind modulele cookie

8.ACTUALIZAREA datelor

Ne dorim să prelucrăm date personale care sunt corecte, complete și actualizate. De aceea, în măsura în care datele cu caracter personal se modifică sau dacă observați erori în legătură cu aceste date, vă rugăm să ne anunțați cât de repede pentru a putea actualiza datele respective.

9.CUI TRANSMITEM datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate în prezenta Notă de Informare pot fi furnizate unor entități afiliate, partenere, unor colaboratori ai Societății sau unor alte entități juridice independente, cum ar fi către:

 • entități afiliate sau partenere, colaboratori cu care Societatea are încheiate contracte de prestări servicii sau alte tipuri de contracte (ex. distribuitori, furnizori, producători, curieri, bănci/furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de cercetare de piață, asigurători, furnizori de servicii IT, etc);
 • persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Societate, în diverse domenii aferente încheierii, înregistrării sau derulării contractului;
 • contabili, auditori, avocați, executori judecătorești și/ sau alți consultanți profesionali externi;
 • autorități publice, persoane investite cu putere publică, instituții publice, instanțe relevante, etc. din România sau din străinătate – în caz de control, sau la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Vom încheia cu fiecare din aceștia clauze contractuale impuse de lege care având drept scop asigurarea protecției datelor dumneavoastră personale, inclusiv în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea datelor.

10. Furnizori de servicii de publicitate terte persoane

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca furnizorii nostri de publicitate online si prin e-mail pot utiliza etichete pixel, semnalizatoare web  sau alte tehnologii similare in legatura cu Site-urile pentru a ne ajuta sa gestionam campaniile publicitare online si prin e-mail.

Am putea folosi companii de publicitate terte persoane pentru a realiza publicitatea pe Site-urile noastre. Aceste companii ar putea folosi informatii (fara a include numele dvs, adresa, adresa e-mail sau numarul de telefon) in legatura cu vizitele dvs pe Site-uri pentru a oferi reclame in legatura cu bunuri si servicii de interes pentru dvs., insa doar prin consimtamantul dvs expres.

11.NU TRANSFERĂM date în afara Uniunii Europene

La data prezentei Note de Informare, Societatea noastră nu transferă și nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către entități sau persoane din afara Uniunii Europene sau organizații internaționale.

Furnizorii, partenerii, colaboratorii menționați în secțiunea de mai sus către care transmitem datele personale sunt persoane/ entități române, dar și străine. Nu putem exclude însă ca aceștia să transmită datele dumneavoastră în alte state, care pot fi membre sau non membre ale Uniunii Europene (de exemplu daca au serverele localizate în Statele Unite). În clauzele contractuale pe care le vom încheia cu aceștia, vom avea în vedere ca aceste entități/ persoane să își asume existența unor măsuri de securitate și a unor garanții adecvate menite a asigura confidențialitatea și protecția corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care Societatea va efectua transferul datelor cu caracter personal către entități / persoane din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că sunt puse în practică măsuri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal sau vă vom solicita consimțământul pentru efectuarea unor asemenea transferuri, cu informarea dumneavoastră prealabilă asupra riscurilor potențiale aferente. În situații excepționale în care va fi necesar să transferăm date în afara Uniunii Europene, iar condițiile sus menționate nu sunt îndeplinite ne vom asigura că transferul se va realiza exclusiv în cazurile în care legea permite derogări exprese (ex. art. 49 din Regulamentul GDPR).

12.Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Societatea se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Datorita modului prin care datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronica, poate exista riscul de interceptare, pierdere, copiere a informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Societate va lua toate masurile si va pune la dispozitie toate fisierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infracțiune. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Societatea nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Orice accesare a bazei de date cu informaţii personale a utilizatorilor ELMASNUTS.RO, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fișierele de acces vor face posibilă identificarea de către ELMASNUTS.RO a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul ELMASNUTS.RO, va fi considerată o tentativa de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.

13.CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi principale cu privire la datele dumneavoastră personale, drepturi ce pot fi exercitate, în condițiile stabilite de lege:

 • dreptul de acces la date: aveţi dreptul de a obţine informații în legătură cu prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră sau o copie a acestor date pe care le deținem, precum și dreptul de a obține informaţii cu privire la tipul, prelucrarea şi divulgarea de către noi a acestor date sau cu privire la sursa datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu au fost colectate direct de la dvs.

Aveti, de asemenea, dreptul de a solicita informații cu privire la existența oricărei prelucrări automate a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri, precum și informații privind logica utilizată și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări asupra dumneavoastră; în acest caz, dacă prelucrarea este efectuată prin mijloace automate aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

 • dreptul la rectificarea datelor: aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, care sunt inexacte; în funcție de scopurile în care sunt prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de declarații suplimentare.
 • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile prevăzute de lege.
 • dreptul la restricţionarea prelucrării datelor: aveţi dreptul de obține de la noi restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, la anumite date și scopuri limitate, potrivit legii (de exemplu atunci când prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor, dar solicitați în schimb restricționarea utilizării lor).
 • dreptul de a vă opune prelucrării: aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, în cazurile și în limitele prevăzute de lege; în anumite situații permise de lege, vom putea continua prelucrarea datelor dumneavoastră și după exercitarea acestui drept.
 • dreptul la portabilitatea datelor: aveţi dreptul ca, în situațiile prevăzute de lege (de exemplu, prelucrare întemeiată pe consimțământ, pe contract sau prin mijloace automate) să obţineți transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment: în situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Autoritatea de supraveghere din Romania este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare sau nelămurire cu privire la oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele date de contact:

 • Adresa de corespondenta: Intrarea Poiana, nr 2D, et 2, sector 1, Bucuresti
 • Fax: 021.331.88.88
 • E-mail: office@goldenfoods.com.ro

Avem convingerea că nu veți exercita aceste drepturi în mod nerezonabil, excesiv sau altfel abuziv.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care am soluționat sau am răspuns la o cerere sau o plângere a dumneavoastră sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

La data prezentei, ANSPDCP are următoarele date de contact:

Sediul:                 Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, Sector 1, cod poștal 010336, România

E-mail:                 anspdcp@dataprotection.ro

Fax:                       +40.318.059.602

Website:             www.dataprotection.ro